Ápice Biotech Ltd

আমাদের সম্পর্কে

Ti' máax ku To'one'
বাড়ি > Ti' máax ku To'one'

ÁPICE BIOTECH LTD-"yik'áalil t'a'ajo'ob; Kuxtal ki'ichpam!"


Añadir : Kúuchil tu'ux ka'anal ma'alo'obtal No.6 4 Zhangba Rd., Xi. Sian ka'an, Xi. Sian ka'an 710077 ti', China.


Tel : + 86 (29) 8860 1330


Fax : + 86 (29) 8860 9131


Correo electrónico : info@apex-bio.com

প্রতিক্রিয়া
Ti' máax ku To'one'
ঠিকানা: No.6 4 Zhangba Rd., Xi. Sian ka'an kaajo'ob u ka'anal ma'alo'obtal, Xian 710077, China.
এমন: +86 (29) 8860 1330
ফ্যাক্স: +86(29) 8860 9131
ই-মেইল: info@apex-bio.com
বাড়ি | আমাদের সম্পর্কে | Yik'áalil yéetel áantajo'ob | খবর | জ্ঞান | Kaambalil yo'osal u calidad | Ti' máax ku To'one' | মোবাইল | XML | প্রধান পাতা